Marie Thelin - Leg. psykolog Falun

 

 

Som legitimerad psykolog arbetar jag bland annat med psykologisk bedömning,

utredning och behandling.

 

Psykologisk behandling: barn och ungdomar, vuxna, kognitiv beteendeterapi, existentiell terapi. Exempelvis fobier, långvarig smärta, somatiska sjukdomar, stressrelaterad ohälsa, kriser, ångestsyndrom, personlig utveckling.

 

Barn- och ungdomar: barnpsykologiska utredningar, utvecklingsbedömningar.

 

Organisation: handledning och coachning till chefer, stresshantering.

 

Skola: utredningar, handledning/konsultation.

 

 

Välkommen att kontakta mig för vidare frågor!

 

 

Marie Thelin - Ignitio Leg Psykolog AB

 

Kontakt:

0707-447800